10 dagars betalning från leveransdatum. Betalning sker till På Grön Kvist AB. 

Bankgiro 5040-7485

Dröjsmålsränta debiteras med 8%.