Planteringsråd

Tips är att påbörja underarbetet och förbereda växtbäddar direkt vid beställning. Utlagd jord ”sätter sig” och kan behöva fyllas på igen. Fyll växtbäddarna med ogräsfri jord och håll bäddarna rena från ogräs hela etableringsperioden, ca två säsonger. 
  • Plantera aldrig törstiga eller torra växter. Ge växterna en ordentlig rotblöta innan de kommer i jorden. Kom ihåg att växter dricker med rötterna, inte med bladen. Sätt dem därför gärna i ett vattenbad. Vattna även i jordgropen.
  • Rekommenderat jorddjup på plantering är ca 30-40cm. Gräv ur ordentligt.
  • Införskaffa gärna droppslang. Droppslangen är en vattenbesparande åtgärd och avger små mängder vatten kontinuerligt som jorden kan absorbera.  
  • Har beställare inte möjlighet att plantera direkt vid leverans försök att jordslå växterna eller placera dessa i skugga tills plantering är möjlig.
  • Placera ut växterna med kruka innan plantering. Vänd och vrid för att hitta växternas bästa vinkel. Detta är särskilt viktigt för buskar då grenarnas placering kan ha stor inverkan på helhetsintrycket.
  • Plantering är möjlig även sommarmånader om bevattningsbehovet tillgodoses.
  • Fyll gärna på med ett lager täckbark eller barkmull efter plantering då det bibehåller fukten i marken samt försvårar för ogräs att etablera sig.
  • Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan efter nyplantering.
Osäker på planteringsprocessen eller vid andra växtrelaterade frågor?
Kontakta oss så hjälper vi dig.